Exposities

 Jaarlijks wordt door onze fotogroep een expositie gehouden. Door te klikken op het jaartal krijgt u een impressie van de in dat getoonde foto's. 

Door te klikken op de YouTube knop kunt u kijken naar de getoonde AV series.